2016. december 16., péntek

A Magyar Hüperión első 20 számának tartalma

1. évfolyam 1. szám (2013. május–július) 1.

- Főszerkesztői köszöntő
- Bogár László: Nemzetstratégiai töprengések
- Baranyi Tibor Imre: A nemzet mibenléte az Őshagyomány fényében
- Frithjof Schuon: Patriotizmus és nacionalizmus (Két részlet) [Ford. B. T. I.]
- Vona Gábor: A modernkori ember politikai tipológiája
- Taraszevics Zsuzsa: A Caudillo – Francisco Francóról. A tiszta jobboldaliság érvényesítése a 20. század viharában
- Bakay Kornél: A magyar őstörténet fő kérdései – régész szemmel
- Prohászka Lajos: A Bujdosó (Részlet)
- Bakay Kornél: Kommunizmus: az emberi gonoszság felülmúlhatatlan tobzódásának eszméje és gyakorlata
- René Guénon: Goldziher Ignácról és a modern vallástudományról [Ford. Farkasfia V. András]
- Horváth Róbert: Hüperiónról
- Stamler Ábel: Euterpé ölén. Száz éve született Weöres Sándor
- Frithjof Schuon: Öt költemény. Hajnalpír – Ismételve – Világmindenség – Győzelem – Őstudás [Ford. Stamler Ábel]
- Gulyás Pál: Öt költemény. Új ablakot – Az ősz legendája – Ez itt a tér – Győzd le a halottakat – Egy eretnek utolsó sorai
- Hamvas Béla levele Gulyás Pálhoz (1940)
- Ocskó Gábor: Pokoljárás, avagy tigrislovaglás. Szellemi lehetőségek a korszak tapasztalásának és megismerésének területein
- Wolfram: Szüzekről és démonokról

Kulturális szemle

- Troy Duffy: Testvérbosszú 1–2. (filmismertető) [Umi]
- Primordial: The Gathering Wilderness (lemezismertető) [M. P.]
- Ars Naturae 3–4. szám (folyóirat-ismertető) [A. Z.]
- Tanulmányok a tradicionális íjászatról (könyvismertető) [Kilény Zs.]
- Cseh Tamás: A csillagokkal táncoló Kojot. Észak-amerikai síksági indián mesék (hangoskönyv-ismertetés) [H. R.]


1. évfolyam 2. szám (2013. augusztus–október) 2.

- Baranyi Tibor Imre: Populizmus
- Horváth Róbert: Többféle populizmus
- Vona Gábor: Az érzelmi nacionalizmus felülvizsgálata
- Bogár László: Francia forradalom
- Emmanuel Malynski: Titkos háború (Két fejezet) [Ford. Horváth Endre]
- Claudio Mutti: Magyarok a Brentától a Panaróig [Ford. Dávid Andrea]
- Hegedűs Zoltán: Homo bulla. „Vízi buborékhoz mi életünk hasonló…”
- Baranyi Tibor Imre: A mentális útvesztéstől a fordított spiritualitásig
- Wolfram: Hierogámia
- Fehér István: A modern–posztmodern irodalom mint válságtermék
- Marconnay Tibor: „Rokonom az erdő, a madár, a tenger…” (Hét költemény)
- Seyyed Hossein Nasr: Néhány válasz a vallással és a környezettel kapcsolatban [Ford. Stamler Ábel]

Kulturális szemle

- Mircea Eliade: A szent és a profán (könyvismertető) [Cserép Csongor]
- Julius Evola: Lázadás a modern világ ellen (könyvismertető) [Fehér István]
- Molnár Tamás: A hatalom két arca: politikum és szentség (könyvismertető) [Gődény Jonatán]
- Alain de Benoist: Hogyan lehetünk pogányok? (könyvismertető) [Milán Péter]
- Hegedüs Miklós: Az algebra vívmányai az indiai matematika klasszikus korszakában (könyvismertető) [Murányi Tibor]
- Jean-Yves Leloup: Bevezetés az igazi filozófusokhoz (könyvismertető) [Nagyatádi Horváth Tamás]
- Philippe de Broca: Huhogók (filmismertető) [Umenhoffer István]
- Eric Rohmer: Egy hölgy és a herceg (filmismertető) [Umenhoffer István]
- Steven S. DeKnight: Spartacus (filmismertető) [Milán Péter]
- Cécile Corbel daloskönyveiről (lemezismertető) [Nagyatádi Horváth Tamás]


1. évfolyam 3. szám (2013. november – 2014. január) 3.

- Erdélyi István: A honfoglaló magyarság lovastemetkezései
- Horváth Róbert: A hagyomány ereje
- Frithjof Schuon: Keresztény eltérések [Ford. Nagy Csaba]
- Baranyi Tibor Imre: Királyság és királyiság
- Vona Gábor: Néhány bevezető gondolat a szellemi eurázsianizmus megteremtéséhez
- Magyar Hüperión: A negyedik politikai elmélet kritikája
- Taraszevics Zsuzsa: A vörös csillag árnyékában. A konkvisztádor halála: Nyikolaj Gumiljovról
- Komjáthy Jenő: Hat költemény
- Tömöry Márta (közread.): Napkeleti bölcsek. Ditrói betlehemes játék
- Milán Péter: Nyolcezer méter felett nincs demokrácia. Néhány gondolat Erőss Zsolt halála kapcsán
- Bogár László: Októberi (szó)virágok Für Lajos sírjára
- Vukics András: Archaikus és modern ismeretelmélet. A modern tudományosság episztemológiai alapjainak kritikája
- Bíró Lajos: Az úgynevezett rendszerváltozás szabadkőműves titkai

Kulturális szemle

- László András: A jobboldaliság alapelvei (egy könyv megjelenése kapcsán) [B. Z.]
- Salamon János: A magány metafizikai struktúrája (könyvismertető) [Kondor Attila]
- Kelet és Nyugat zenei párbeszéde (négy hanglemez-ismertetés) [Hegedűs Zoltán]
- Madzsid Madzsidi három filmje (iráni filmek rövid bemutatása) [Umenhoffer István]


2. évfolyam 1. szám (2014. február–április) 4.

- Bogár László: (SZD)eSZtelenség
- Baranyi Tibor Imre: A semmi nemléte és a helyes törekvés valósága
- Hamvas Béla: A sikerről és a dicsőségről
- Rudolf Pannwitz: A hétköznap értéke [Ford. Palkovics Tibor]
- Rama P. Coomaraswamy: Philosophia perennis és sensus catholicus [Ford. Kocsi Lajos]
- Ananda K. Coomaraswamy: Jessze fája és keleti párhuzamok [Ford. Kocsi Lajos]
- Németh Zsolt: A kárpát-medencei kereszténység korai története
- Boromisza Tibor: A délibábos Hortobágyon
- Kuli László: A kortárs-jelenségről Építész szemmel
- Wolfgang Smith: Válasz Stephen Hawking filozófiaként tetszelgő fizikájára I. rész [Ford. Vukics András]

Kulturális szemle

- Az új mitológia kézikönyvei. Nyolc könyv kapcsán [Peregriner]
- Chelsea Wolfe: Pain is Beauty (lemezismertető) [Nagyatádi Horváth Tamás]
- Természet – misztika – Istenközelség: Tenhi (zeneismertető) [Milán Péter]


2. évfolyam 2. szám (2014. május-július) 5.

- Erdélyi István: A magyar honfoglalás közvetlen előzményei
- Bakay Kornél: A titokzatos Fehér Magyarország
- Jean Borella: A gnózis valódi jelentése [Ford. Umenhoffer István]
- Pető Zoltán: A jobboldali és a konzervatív kifejezések használatáról
- Magyar Hüperión: „A legmagasabbra törekedni”. Interjú László Andrással
- Gődény Jonatán: Alparslan Türkeş, a Szürke Farkasok fővezére
- Yunus Emre: Hat költemény [Ford. Kobzos Kiss Tamás]
- Wolfram: Hős és hősnő
- Szászkúti Gergely: A magyar nemzetpolitika hiánya
- Szabó Katalin: Egészségügy a trianoni Magyarországon
- Wolfgang Smith: Válasz Stephen Hawking filozófiaként tetszelgő fizikájára. II. rész [Ford. Vukics András]

Kulturális szemle

- Kemény Katalin: A hely ismerője (könyvismertető) [Nagyatádi Horváth Tamás]
- Axis Polaris 10. szám (folyóirat-ismertető) [Aldebaran Zoltán]
- Ars Naturæ III. kötet (folyóirat-ismertető) [A. Z.]
- Gregorián és szitár (zeneismertető) [Hegedűs Zoltán]


2. évfolyam 3. szám (2014. augusztus–október) 6.

- Horváth Róbert: Hüperióni létünk
- Bogár László: Mese nincs… csak mese van
- Claudio Mutti: Mítosz és mese [Ford. Molnár András]
- Samuel Fohr: A Grimm-mesék spirituális szimbolikája [Ford. Erdélyi Adél]
- Vona Gábor: Töprengés a haláltudat emberi civilizációban betöltött szerepéről
- Baranyi Tibor Imre: Memento mori
- Murányi Tibor: Vallás a puszta ész határain túl
- Bakay Kornél: A pozsonyi csata a múltban, a jelenben és a jövőben
- Szelei István: Éjjeleslepel: A Szentkorona takarója
- Németh Zsolt: A magyar Szent Korona szerkezeti kutatásának eredményeiről és visszásságairól
- Gődény Jonatán: A dualitás szerepe a politikában

Kulturális szemle:

- If These Trees Could Talk: Red Forest (lemezismertető) [Répási Zsolt]
- Lars von Trier: Antikrisztus (filmismertető) [Takács Gergely]
- Maszaki Kobajasi: Szeppuku (filmismertető) [Répási Zsolt]
- Davod Azad: Rúmí és Bach (zeneismertető) [Hegedűs Zoltán]


2. évfolyam 4. szám (2014. november – 2015. január) 7.

- Szabó Katalin: Nemzetpolitikai konszenzus felé
- Gyuricza „Papica” László: Összeomlás. Részletek az azonos című regényből
- Farkas Géza: Diplomácia. Amivé lett, és amire még való talán (Bem-rakparti merengés nyugdíjazás előtt)
- Zichy-Czékus Réka: A női erényekről
- Vukics András: A hagyományos mese szellemi valósága
- Murányi Tibor: A vallásgyakorlásról
- Nagy László (szerk.): A cári család lemészárlása kapcsán
- Kosaras Péter Ákos: Az első győzelem a Nagy Háború nyugati frontján. Liége bevétele
- Turbucz Péter: A háború nemzetnevelő szerepe Alexander Bernát első hadi beszédében
- Kuli László: Építés a romok között. Jobboldaliság és építészet
- Nappal és éjszaka. Gondolatok, maximák Ernst Jünger műveiből [Németh Bálint válogatása és fordításai]

Kulturális szemle

- Ernst Jünger: Acélzivatarban (könyvismertető) [Milán Péter]
- Ernst Jünger: Homokórák könyve (könyvismertető) [Umenhoffer István]
- Ernst Jünger: A márványszirteken (könyvismertető) [Milán Péter]
- Mijazaki Hajao: Szél támad (filmismertető) [Umenhoffer István]
- David Gelb: Szusiálmok (filmismertető) [Répási Zsolt]- Bogár László: Csinált forradalmak
- Szabó Csaba Kurszán: A mondén démon. Multikulturalizmus és civilizáció
- Baranyi Tibor Imre: Az iszlám ellenségei
- Horváth Ádám: Háromszögek a jövő magyar külpolitikájában. I. rész
- Németh Zsolt: Tárgyi lelet alapú történetírást dokumentum alapú helyett!
- Louis Charbonneau-Lassay: Az ember [Ford. Umenhoffer István]
- Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Két levél [Ford. Németh Bálint]
- Ernesto Milá: Charbonneau-Lassay és a katolikus ezoterizmus a huszadik században [Ford. Pintér Balázs]
- Vona Gábor: A lovag
- Marco Pallis: Ruha teszi az embert? Az emberi öltözék fontossága [Ford. Németh Bálint]
- Oszmán Nuri Topbas: Elmélkedés a Földről (könyvrészlet)
- Kocsi Lajos: Ökopolitikai felvetések a szellemi hagyományok távlatában. A környezetvédelem valóban hiteles és hatásos politikai képviseletéért

Kulturális szemle:

- Alain Corneau: Minden reggel (Filmidéző – Két nagy barokk zeneszerzőről) [Hegedűs Zoltán]- Nagy László: Egy népszámlálás, és ami utána jött
- Szabó Csaba Kurszán: A gyermeknevelési támogatás jogintézményének társadalmi hatásai
- Julius Evola: Az idők paradoxonja: rasszista pogányság = liberális felvilágosultság [Ford. Dávid Andrea]
- Molnár András (szerk.): Az okkultizmusról és a szektarianizmusról. Idézetgyűjtemény
- René Guénon: A spiritizmus és az okkultizmus kritikája [Ford. Baranyi Tibor Imre]
- William H. Kennedy: René Guénon és a római katolicizmus [Ford. Németh Bálint]
- Hegedűs Zoltán: Dies ira. Adalékok az ítélet és a harag teológiájához
- Sz. Kovács Péter: Kortárs magyar irodalom
- Erdélyi István: A nagyszentmiklósi aranykincsről
- Csajághy György: Indián rokonok? Indián ősmagyarok?
- Horváth Ádám: Háromszögek a jövő magyar külpolitikájában. II. rész

Kulturális szemle

- Lewis vonzásában. Néhány gondolat az Árnyékország című film [Richard Attenborough] és Az öröm vonzásában című könyv [C. S. Lewis] kapcsán [U. I.]
- C. S. Lewis: Csűrcsavar levelei (könyvismertető) [Matuska Ágnes]
- C. S. Lewis: A szeretet négy arca (könyvismertető) [Király Liliom]- Bogár László: Extra-terrestrial, avagy van odakünn valaki?
- Váry István: A szakrális geográfia és a szimbólumok jelentősége
- Németh Zsolt: A Pálos Rend történetének első évszázada
- Ananda K. Coomaraswamy: A műveltség démona [Ford. Tóth András]
- Farkas Géza: Túlélni Pesten nemzsidóként. Érzékeny emlékezések
- Gődény Jonatán: Barangolás Böhm Károly világában
- Vukics András: A hagyományos mese szellemi valósága. II. rész – A szellemi törekvés, eredet és cél egyetemes szimbólumai
- Két példabeszéd: Ím-ígyen szóla Maulana Rúmí [Ford. Sárkány László Zoltán]
- Sárkány László Zoltán: Bediüzzaman Szaid Nurszi életművének bemutatása. Útmutató a Riszale-i Nur olvasásához
- Szaid Nurszi tanításaiból [Ford. Y. F.]

Kulturális szemle

- John Tavener: The veil of the temple (zeneismertető) [Hegedűs Zoltán]
- Arthur Osborne: Az önismeret ösvénye. Srí Ramana Maharsi élete és tanítása (könyvismertető) [Kaifis Bence]
- Armin Risi: Der radikale Mittelweg. Überwindung von Atheismus und Monotheismus (könyvismertető) [S. L. Z.]- Hossó Andrea: A TTIP és a népvándorlás. Az új világrend összefüggései
- Horváth Róbert: A geopolitika fontosságáról
- Halford J. Mackinder: A nemzetek szabadsága [Ford. Erdődy Péter]
- Karl Haushofer: Hatalom és Föld [Ford. Berkó Dániel]
- Horváth Ádám: Háromszögek a jövő magyar külpolitikájában. III. rész
- Seyyed H. Nasr: A dzsihád spirituális jelentősége [Ford. Soltész Viktor]
- Molnár Máté: Az ég királya. Szimbólumelemzés három naphimnusz tükrében
- Pető Zoltán: Molnár Tamás és a tradicionalitás
- Vona Gábor: A teremtés akarása
- Molnár András: Marcsi néni válasza Kamcsatkából. Kultúrpolitika és Hamvas Béla
- Kocsi Lajos: „A legnagyobb ellenállás irányában”. Hamvas Béla életművének aktualitása
- Szabó Csaba Kurszán: A szabadkőműves köztársaság választási rendszere. I. rész

Kulturális szemle:

- Otto Rahn: Lucifer udvartartása (könyvismertető) [M. P.]
- Marc Forster: Maradj! (filmismertető) [Répási Zsolt]- Ángyán József: Rendszerváltó reménységektől az intézményesített földrablásig
- Tanka Endre: Visszaszerezhetjük-e önrendelkezésünket az államterület földjére a 21. században?
- Lord Northbourne: Pillantás a földre: fenntarthatóság [Ford. Erdődy Péter]
- Bogár László: Demográfiai narratívák
- Kovács József László (szerk. és ford.): Egy budaörsi sváb asszony naplójából. Ebner Györgyné 1945–1947-es feljegyzései
- Brenner Koloman: A német kisebbség autonómiamodellje. Időközi mérleg [Ford. Németh Bálint]
- Ein ewiger Verehrer: Stefan George alakja
- Leopold Ziegler: Kinyilatkoztatás és hagyomány [Ford. Palkovics Tibor]
- Timo Kölling: A politikus Ziegler [Ford. Németh Bálint]
- Kuli László: Jože Plečnik, az örök építész
- Pikó Gábor Mózes: Milyenek az oroszok?

Kulturális szemle

- P. Gábor Mózes: Orosznak lenni. Nyitás keletre (könyvismertető) [Szelei István]
- John Levy tradicionális zenei gyűjtései (zeneismertető) [Hegedűs Zoltán]


4. évfolyam 2. szám (2016. nyár) 13.

- Gődény Jonatán: A szépség fénye az emberben. Gondolatok Platón nyomán
- Milán Péter: Néhány gondolat a nemek problémája kapcsán
- Répási Zsolt: A Nem és jellem fogadtatása kapcsán
- Bartha Ildikó: A nemek valósága női szemmel
- Jean Hani: Asszony [Ford. Kocsi Lajos]
- Vona-Szabó Krisztina: Egy elfeledett életút: gróf Zichy Rafaelné. A női Klebelsberg
- Michel Vâlsan: Alkalmi megjegyzések Jeanne d’Arc és VII. Károly kapcsán [Ford. Horváth Endre]
- Łukasz Szydłowski: Katolikus-e az új mise? [Ford. Budai Annamária]
- Rafał Dobrowolski: Az ifjú hazafi társadalmi tevékenysége. Az Összlengyel Ifjúság Egyetemi Szövetség elméleti programmegoldásai alapján [Ford. Molnár Ferenc]
- Selim Chazbijewicz: Turanizmus Kelet-Közép-Európában Kultúrkörkép – különös tekintettel a lengyel tatárság helyzetére [Ford. Molnár Ferenc]

Kulturális szemle

- Vágó Ádám: A Kárpát-medence ősi kincsei a kőkortól a honfoglalásig (könyvismertető) [Németh Zsolt]
- Takács György: Angyalok csenditének. Archaikus népi imádságok a régi Csíkszékről (könyvismertető) [Murányi Tibor]- Adriano Romualdi: Eszmék egy jobboldali kultúráért [Ford. Molnár András]
- Szabó Csaba Kurszán: A szabadkőműves köztársaság választási rendszere. II. rész
- Friedrich Gundolf: Hölderlin Szigettengere [Ford. Németh Bálint]
- Peter Raabe: Az otthonzenélés hagyományának fontosságáról, újraélesztéséről [Ford. Szeltner Andor]
- Csajághy György: Néhány összefoglaló gondolat a magyar népzenéről
- David Tibet: Anglia titkos királynője [Ford. Erdélyi Adél]

Kulturális szemle

- Shirley Collins: Fountain of Snow (zeneismertető) [Rády Sándor Zsolt]
- Buji Ferenc: Harmonia universalis. Az asztrológia belső rendje (könyvismertető) [Kaifis Bence]- Halász Bálint: „Élő, de távollevő”: Dr. José Antonio Primo De Rivera (1903–1936)
- Szabó Csaba Kurszán: A szabadkőműves köztársaság választási rendszere. III. rész
- Leo Marić: A horvát nacionalizmus a kezdetektől 1918-ig [Ford. Szalay Szabolcs]
- Marko Raič: Egy nevezetes tudós rövid bemutatása: Milan Šufflay [Ford. Szalay Szabolcs]
- Tomislav Sunić: A titánok, a tragédia és a modern politikai mítoszok [Ford. Erdődy Péter]
- Hegedűs Zoltán: „A’ magyar nyelv metaphysicája”. Megkésett reflexió Fogarasi János 1834-ben megjelent művére
- Király Liliom: A sötétség szentje. Kalkuttai Szent Terézről
- Francis Xavier Clooney: Találkozás az isteni anyával hindú és keresztény himnuszokban [Ford. Molnár András]
- Bartha Ildikó: Meserombolás

Kulturális szemle

- Jim Jarmusch: Halhatatlan szeretők (filmismertető) [Répási Zsolt]
- Albert Caraco: A káosz breviáriuma (könyvismertető) [Milán Péter]
- Műcsarnok. Kis gesztusok – globális nézőpont. Műhelybeszélgetések a természetről és a természetfelettiről (konferencia beszámoló) [Antal Z. László]


- Frithjof Schuon: A protestantizmus problémája [Ford. Mézes Zsolt]
- Kovács József László (szerk. és ford.): Wierdt Mihály jelentése Wittenbergből. 1555–56
- Joseph de Maistre: A pápáról (1819) [Ford. A Pesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája]
- René Guénon: Joseph de Maistre munkássága kapcsán [Ford. Horváth Endre]
- Philip Sherrard: A szexuális kapcsolat a keresztény szellemiségben [Ford. Erdődy Péter]
- James McLucas: A papi hivatás elférfiatlanítása [Ford. Kovács Ervin Gellért OPræm]
- Répási Zsolt: Az ég fiává válni – Gondolatok a szoláris férfiúságról
- Gődény Jonatán: A Sárkánykirály
- Dsida Jenő: Kilenc költemény

Kulturális szemle

- Magyar Képzőművészeti Egyetem. DLADLA100 Kiállítás (beszámoló) [M. P.]
- Völsunga saga; Egils saga (könyvismertető) [M. P.]
- Ciro Guerra: A kígyó ölelése (filmismertető) [R. Zs.]
- Hamvas Béla: A valóságban felébredni. Egy életút állomásai fotókban, írásokban, filmben elbeszélve (könyvismertető) [A. Z.]5. évfolyam 2. szám (2017. nyár) 17.

- Pikó Gábor Mózes: Néhány magyar misztérium
- Umenhoffer István: Anthony Ludovici, az elveszett filozófus
- Greg Johnson: Jegyzetek Heideggeről és Evoláról [Ford. Erdődy Péter]
- Thomas Stearns Eliot: Politikai irodalom [Ford. Erdődy Péter]
- Luc-Olivier d’Algange: Ernst Jünger sztereoszkópikus látásmódja [Ford. Horváth Endre]
- Jérôme Rousse-Lacordaire: Raymond Abellio fölemelkedése [Ford. Kovács Eszter]
- Raymond Abellio: Átváltozás [Ford. Szoboszlai András]
- Alekszandr Dugin: Egy láthatatlan Birodalom csillaga. Jean Parvulescóról [Ford. K. M.]
- Szabó Csaba: A létrontás stációi 203. Kovács János: Az értelmiségi létről és a polgárfogalomról
- Alekszandr Dugin: Lázongás Steve Bannon jelenkori világa ellen. Donald Trump köpönyegforgatásának első elemzése

Kulturális szemle

- Les Brigandes [U. I. zeneismertetője]
- Kayhan Kalhor – Brooklyn Rider: Silent City [Hegedűs Zoltán zeneismertetője]
- Ensemble Fitzwilliam: Girolamo Frescobaldi: Canzoni et Partite [Király Péter zeneismertetője]
- Cappella Mediterranea – Leonardo García-Alarcón: Barbara Strozzi: Virtuosissima compositrice [K. P. zeneismertetője]
- Paolo Pandolfo: Improvisando [K. P. zeneismertetője]


5. évfolyam 3. szám (2017. ősz) 18.

- Svetlana Tsonkova: Janko Janev, a majdnem elfelejtett gondolkodó
- Janko Janev: Három esszé. Európa, jelenkori hősiesség, szülőföld [Ford. Svetlana Tsonkova]
- Bogár László: Ön-Tér-Kép – Nemzetállítás, avagy a lélek kvantummechanikája. Kísérlet a nemzet morfogenetikus tereinek feltárására
- Gődény Jonatán: A nagy paródia. Megjegyzések a „virtuális valóság” jelensége kapcsán
- Horváth Róbert: Négy kisebb misztérium
- Két bogumil apokrif [Ford. Svetlana Tsonkova]
- Németh Zsolt: Különleges térrendezésű Árpád-kori kistemplomainkról
- Szepesi Edit: Juan Donoso Cortés politikai katolicizmusa
- Juan Donoso Cortés: Esszé a katolicizmusról, a liberalizmusról és a szocializmusról
fő alapelveik tekintetében. Két fejezet [Ford. Szepesi Edit]
- Magyar Hüperión: „Ez a liturgia valójában átimádkozott katolikus dogmatika”. Interjú Kovács Ervin Gellért atyával
- Revue Aurores: A primordiális ember égi megbízatása. Beszélgetés Jean Hanival [Ford. Horváth Endre]

Kulturális szemle

- Jean Hani: Isten mesterségei. Bevezetés a munka spiritualitásába [Stamler Ábel könyvismertetője]
- Arnold Dolmetsch, Marco Pallis és az English Consort of Viols [Hegedűs Zoltán zeneismertetője]
- Nagy Csaba: A melankólia anatómiája [Király Péter koncertismertetője]5. évfolyam 4. szám (2017. tél) 19.

- Balogh Gábor: Kitalálni Közép-Európát
- Gyöngyösi Márton – Szalay Szabolcs: Megfogalmazni Közép-Európát
- Dragoş Tîrnoveanu: Intermarium. Piłsudskitól Friedmanig [Ford. Erdődy Péter]
- Jānis Dombrava: Egység Közép- és Kelet-Európa nemzetei között [Ford. Erdődy Péter]
- Karol Kaźmierczak: Az ellentmondás közege – a lehetőség közege [Ford. Molnár Ferenc]
- Nikoleta Vojnova: A bolgár nemzeti forradalmi tevékenység megalapozása Macedóniában és Kelet-Trákiában. A Belső Macedón-Drinápolyi Forradalmi Szervezet megalapítása [Ford. Szekeres Tamás Jenő]
- Szelei István: Európa újjászületése a kettőskereszt jegyében
- Horváth Róbert: Mit jelent az, hogy kelet-közép-európai?
- Sara Brown: A lombik hevítése. A Gyűrűk Ura alkímiai vonatkozásai [Ford. Umenhoffer István]
- Leo Marić: Káoszban. A Hagyománytól a káoszig, és azon túl – Interjú Baranyi Tibor Imrével
- Michel Vâlsan: Keresztény beavatás. Válasz Marco Pallisnak [Ford. Horváth Endre]
- Julius Evola: Carlo Michelstædter [Ford. Dubniczky Zsuszsanna és Molnár András]

Kulturális szemle

- Carlo Michelstædter: A meggyőződés és a retorika [H. R. könyvismertetője]
- Rolf de Heer: Az őslakos [Pál Antal filmismertetője]
- Gidon Kremer: From My Home. Music From The Baltic Countries [A. Z. zeneismertetője]


6. évfolyam 1. szám (2018. tavasz) 20.

- Előhang
- Stamler Ábel: A hit békéje: újabb Cusanus-kötetek magyarul
- Sziddhésvaránanda szvámí: Hindú bölcselet és kármelita misztika. Három részlet [Ford. Umenhoffer István]
- Keresztes Szent János: Három rövid értekezés [Ford. Szepesi Edit]
- Fernando Haya: Háromság, személyes lét és az adomány metafizikája Edith Steinnél [Ford. Szepesi Edit]
- Simone Weil: Izrael [Ford. Galgóczy István]
- Hamvas Béla: A tettes - Németh Zsolt: A mennyiség uralma a zenében
- Király Péter: A hangosság uralma a zenében
- Aldebaran Zoltán: Néhány megjegyzés a metál zenék kapcsán
- Joscelyn Godwin: Szellemi áramlatok a zenében [Ford. Molnár András]

- Edl András: Kép a foltos tükörben. Megjegyzések a modernitás, a gép és az észlelés kapcsolatáról - Gődény Jonatán: „Mint víztükörben Holdnak képe”

Kulturális szemle

- Kurt Flasch: Eckhart Mester. A „német misztika” születése az arab filozófia szelleméből (Európa Könyvkiadó – könyvkritika) [Murányi Tibor]
- Ernst Jünger: A harc mint benső élmény (Varázsló Macska Kiadó – könyvismertető) [Milán Péter]
- Ceyda Torun: Kedi. Isztambul macskái (Termite – filmismertető) [Horváth Balázs]Kapható: a Relay és az Inmedio üzleteiben, valamint a Magyar Posta kirendeltségeiben országszerte. Ára: 1080 Ft. Előfizetés: az ország bármelyik postahivatalában, a kézbesítőknél, az ingyenesen hívható +36-1-767-8262 telefonszámon, valamint elektronikusan: hirlapelofizetes[kukac]posta[pont]hu. Egy évre 4320 Ft, postaköltséggel együtt. A korábbi számok megrendelhetők (minimum három szám): kvintesszencia[kukac]tradicio[pont]org. A korábbi számok megvásárolhatók: az Anima Könyvesbolthálózat (Pult Kft.) üzleteiben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése