2016. április 6., szerda

László András, a jobboldaliság kiemelkedő teoretikusa

Dr. László Andrást, a hazai jobboldaliság ideológiai kidolgozásában oroszlánrészt vállaló politológust-filozófust-gondolkozót, tulajdonképpen minden nemzeti politikusnak és politikával foglalkozó embernek ismernie és követnie kellene. Kevés olyan embert lehetne felmutatni, aki a kommunizmus aljas és gyötrelmes évtizedeinek egészét többé-kevésbé szerencsésen átvészelve nemhogy nem tört meg, de újult erőre kapott a politikával való foglalatoskodáshoz. László András ezen kivételek közé tartozik. Határozott politikai állásfoglalása már egészen fiatalkora óta megvolt. Emiatt '61-ben (húszévesen) a kommunisták négy hónapra bebörtönözték „a népi demokratikus államrend elleni gyűlöletre izgatás vádjával, ami abban a korban azt jelentette, hogy tiszta lelkű és gondolkozású emberről van szó, aki hazájának sorsát szívén viseli, s emiatt nem hajlandó ölbe tett kézzel tétlenkedni. Jóllehet a rendszerváltozásig politizálásra csak fű alatt kerülhetett sor, László András mindvégig szilárd meggyőződéssel vallotta jobboldaliságát.

László András

A kilencvenes évektől folyóiratokban publikált (Hunnia, Pannon Front, Sacrum Imperium, Északi Korona), szorgalmazására rendkívüli fontosságú könyvek jelentek meg, s szinte megállás nélkül előadásokat tartott. Még kevésbé politikai jellegű értekezéseit is nagymértékben áthatotta a jobboldali radikalitás, a rend, az erő és az igazság melletti harcos kiállás, amit rajta kívül csak kevesek tudtak ilyen határozottsággal képviselni. Közvetlenebb módon nem vett részt a politikai élet zűrös és korrupt világában. Sajnos vagy nem, a szocializmus kispolgári tespedtségét követően egy helyes irányba tartó, megfelelő elvekkel rendelkező társaság színre lépésére nem mutatkozott lehetőség. László András politikai tevékenysége ezért döntően ideológiai értelemben vethető fel, ami ugyanakkor jóval nagyobb fontossággal bír, mint ahogy azt általában gondolni szokták, hiszen ez képezi minden érdemi aktivitás alapját. Azok a világos princípiumok, amelyeket felmutat, kivételes térképpel ajándékozhatják meg a társadalom sorsa iránt nem közömbös embereket.

László András olyan komplex alapokra helyezte a politikát, aminek koherens és konzekvens voltához nincs fogható. Számos témában, a nacionalizmus, a politika, a hagyomány, az állam és az egyház viszonya, a lázadás, a birodalmiság, a történelmi alakulások helyes értelmezéséhez ad sok tekintetben hiánypótló eligazítást. Éleslátása és nagyfokú tudatossága révén, amivel a politikához viszonyul, olyan szempontokat ad a mindennapi gyakorlathoz, amik nélkül az aktuális nemzet- és hagyományellenes légkörben valószínűleg lehetetlen lenne mind tájékozódni, mind érdemben cselekedni. Korunk szövevényes, pókhálószerű politikai közegéből csak az igazság megfelelő intenzitású, leplezetlen képviseletével juthatunk ki, amihez nemrégiben megjelent könyve, A jobboldaliság alapelvei is hozzásegíthet.

László András: A jobboldaliság alapelvei

László András a jobboldaliság gyökereit a hagyományban találja meg. Számára a politika a tradicionális civilizációk által képviselt igazságok megvédelmezéséről szól, azokkal szemben, akik minden erejükkel a modernitás szellemtelen valóságát akarják elhozni az emberek számára. Meglátása szerint a modernitás, a „fejlődés” csupán megtévesztő látszat, amikkel fokozatosan megfosztják az embert azoktól az értékeitől, amik az életért és az életen túliért való küzdelmében segíthetik. Elméletében két lehetőség vetődik fel. Az ember vagy enged a sötétség könnyű útjának, és behódol az antitradicionális hatalmak akaratának, vagy a szellem útját választja, a tradíció és a fény hatalmai melletti elköteleződést. Ebben a harcban szükséges, de nem elégséges nemzetinek lenni. Egy olyan nemzetek feletti idea képviseletéről van szó, amely régen a monarcha vagy Isten lényében kulminált. A politikus, vagy helyesebben államférfi az örök érvényű igazságokat képviseli a földön az ezeket megtagadó, egyre ütemesebben hódító ellenséggel szemben. A cél a fáradtságot és félelmet nem ismerő küzdelem, ami elsősorban saját bensőnkben történik. Csak az önmagunkban legyőzött gonoszt követően lehet esélyünk arra, hogy a külvilág árulóit,  országdarabolóit és kizsigerelő megszállóit méltó büntetésükre ítéljük.

Ideológiai tisztaságának és a végső cél kérlelhetetlen akarásának köszönhetően László András olyan példát állít elénk, amivel politikai tetteink világosabbak és eredményesebbek lehetnek, amennyiben hajlandóak vagyunk a túlzott kritikai attitűdöt félretéve valóban nyitottnak lenni nem mindennapi, de annál lélekemelőbb és megnemesítőbb gondolatokra.

Angyal Mihály

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése